Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό προφίλ

Η INTERNATIONAL FORUM TRAINING, ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα έμπειρων στελεχών. με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την υποστήριξή τους από το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Από την ίδρυσή της η εταιρεία, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, με μεγάλη επιτυχία.

Από το 2006 η INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING, προσθέτει πλέον και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δραστηριότητές της και παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονης υποστήριξης των εταιρειών, με ειδικούς και έμπειρους συνεργάτες. Η συλλογική εμπειρία των συνεργατών μας καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα και λειτουργία της αγοράς.

Στην προσπάθεια της για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων - εργαλείων τόσο στις επιχειρήσεις – οργανισμούς, όσο και στα στελέχη αυτών η INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING από το 2005 δραστηριοποιείται επίσης στην έκδοση βιβλίων, εκδίδοντας βιβλία σε καίρια και επίκαιρα θέματα.

Η εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία και το γνωστικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελούν σημαντικούς παραμέτρους της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των στρατηγικών και αναπτυξιακών στόχων των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελούν στελέχη κατάλληλα εξειδικευμένα, πλήρως καταρτισμένα και με πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο των επιμορφωτικών προγραμμάτων όσο και στο κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στα δεκαέξι (16) χρόνια της συνεχώς αναπτυσσόμενης πορείας της βρέθηκε στην κορυφή της πυραμίδας, κατορθώνοντας να είναι η πρώτη εταιρεία, η οποία διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στο τομέα των επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων.

Έχοντας υλοποιήσει ορισμένα σημαντικά Project στον Ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους φορείς στην Ελληνική Αγορά Επιμορφωτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει διαγράψει μια εκπληκτικά ανοδική πορεία, η οποία αποδεικνύει ότι η INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING καταφέρνει παρά τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στην INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING πιστεύουμε πως στον Αιώνα που διανύουμε «Ο Ανθρώπινος Παράγοντας και η Γνώση, είναι η αποδοτικότερη επένδυση για το μέλλον της Ελληνικής επιχείρησης αλλά και της κοινωνίας».